ภิรมย์ญาสอนขับรถยนต์

ด้วยประสบการณ์สอนขับรถยนต์ ของคณาจารย์ชมรมสอนขับรถยนต์ Piromya Siam Drive อาจารย์ภิรมย์ญาสอนขับรถทุกคน มีความมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
และตามหลักสูตรโครงการขับขี่ปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบก เราพร้อมที่จะพาท่าน
ฝึกฝนขับรถจนมีความชำนาญการขับออกสู่ถนนจริง จอดรถตามห้าง จอดชิดฟุตบาธ
ขับไปตามถนนที่ท่านไปทำงาน ไปเรียน และที่ต่างๆที่ท่านจำเป็นต้องใช้งาน และพร้อมที่
จะสอนหลักสูตรชาวต่างชาติ ที่ต้องการใช้ใบขับขี่ในประเทศไทย เรามีหนังสือสอบขับรถ
ที่แปลภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติเรียนรู้ก่อนไปสอบจริง ทั้งภาคทฤษฎี และภาดปฏิบัติ

เพิ่มหลักสูตรการเรียนขับรถ ทั้งกลางวัน และกลางคืน สำหรับท่านที่ไม่มีเวลา และสอนทั้ง
วันหยุดราชการ มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญแนะนำให้ท่านได้ขับรถออกสู่ถนนจริงได้บริการ
รับ-ส่งในเวลาเรียน มีหนังสือกฎจราจรให้อ่านก่อนสอบ บริการฟรีวันสอบใบขับขี่ใช้รถ
ของทางโรงเรียน ทุกวันอังคารพาไปสอบที่กรมขนส่ง"สร้างคุณภาพขับรถ
เสริมทักษะขับขี่ปลอดภัย"

 

อำนวยการสอนโดยอาจารย์กนก จิตสินธรภิรมย์
เลขที่บัตรผู้ฝึกสอน 50200149 โดยกรมขนส่งฯ

 

  

 

 

หลักสูตร


ภิรมย์ญาสอนขับรถยนต์ (Piromya Driving School) เปิดหลักสูตรสอนขับรถ
เกียร์ออโต้

และเกียร์ธรรมดาแบบเบื้องต้น

เพิ่มความเชี่ยวชาญการขับขี่ในเวลากลางวัน

และกลางคืน พร้อมทั้งหลักสูตรสอนขับรถ

สำหรับชาวต่างชาติ

 

 

สาขาของเรา

โรงเรียนของเรามีสาขา 3 แห่งใน
พื้นที่เขตปทุมวัน ยานนาวา และสุขุมวิท-คลองเตย สอนวันละ 5 รอบ

 
 

สาระน่ารู้

ท่านทราบหรือไม่ว่าการฝึกซ้อมท่าสอบในสนามจริงก่อนสอบจริงช่วยให้มีโอกาสได้ใบขับขี่เพิ่มมากขึ้น

Piromya Siam Drive

บริการสอนสอนขับรถ สอนขับรถใกล้บ้าน ราคาถูก ออกถนนจริง รับส่งที่บ้าน

Bookmark and Share
อาจารย์กนก จิตสินธรภิรมย์ Mr.Kanok J.Pirom
41/77 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(T) 02-215-5235