หลักสูตร
Driving Courses


ภิรมย์ญาสอนขับรถยนต์เปิดสอนหลักสูตรการฝึกหัดขับรถยนต์อย่างถูกกฎจราจรและปลอดภัย ทั้งต่อตัวผู้ขับขี่

ผู้ใช้รถและถนนท่านอื่นๆ โดยท่านสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาที่ท่านต้องการในวันจันทร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 8.00 – 20.00 .

หลักสูตรภาษาไทย

• เปิดสอนทั้งหลักสูตรขับรถเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาเบื้องต้น 10 ชั่วโมง
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเสริมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการขับรถให้มี
ความชำนาญมากขึ้น เช่น ประสบการณ์จริงบนถนน และความเชี่ยวชาญ
ในการขับขี่ทั้งกลางวัน และกลางคืน
รายละเอียดหลักสูตร >>

หลักสูตรสำหรับชาวต่างชาติ

• ภิรมย์ญามีหลักสูตรสอนขับรถพร้อมฝึกปฏิบัติสำหรับชาวต่างชาติ 10 – 20 ชั่วโมง
สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และต้องการเรียนรู้การขับขี่รถยนต์
อย่างถูกต้องตามกฎจราจรของไทย พร้อมบริการรับส่งฟรีภายในเขตพื้นที่
สาขาของโรงเรียนไม่เกิน 10 กิโลเมตร

รายละเอียดหลักสูตร >>

 

  

Piromya Siam Drive

บริการสอนสอนขับรถ สอนขับรถใกล้บ้าน ราคาถูก ออกถนนจริง รับส่งที่บ้าน

Bookmark and Share
อาจารย์กนก จิตสินธรภิรมย์ Mr.Kanok J.Pirom
41/77 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(T) 02-215-5235