สาระน่ารู้การสอบใบขับขี่


การทำให้สอบผ่านได้ใบขับขี่

1.ฝึกซ้อมท่าสอบจนเกิดความพร้อมก่อนสอบ เช่น ซ้อมท่าสอบตามการสอบของกรมขนส่ง
2.ศึกษาหนังสือกฏจราจรและวีซีดีท่าสอบของกรมขนส่ง
3.ศึกษารายละเอียดของพื้นที่สนามก่อนเข้าสอบจริงในสนามปฏิบัติ
4.ทุกขั้นตอนควรมีอาจารย์ผู้ชำนาญการให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง


คุณสมบัติผู้เข้าสอบใบขับขี่

1.ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์นับจากวันเกิด
2.บัตรประชาชน และสำเนาบัตรประชาชน
3.ใบรับรองแพทย์


เครื่องหมายจราจรประเภทต่างๆ

 ประเภทบังคับ ประเภทเตือน บนพื้นทาง ลูกศรบนพื้นถนน
   

Piromya Siam Drive

บริการสอนสอนขับรถ สอนขับรถใกล้บ้าน ราคาถูก ออกถนนจริง รับส่งที่บ้าน

Bookmark and Share
อาจารย์กนก จิตสินธรภิรมย์ Mr.Kanok J.Pirom
41/77 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(T) 02-215-5235