เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง


เส้นแบ่งทิศทาง

จราจรปกติ

เส้นแบ่งทิศทาง

จราจรเตือน

เส้นแบ่งทิศทาง

จราจรห้ามแซง

เส้นแบ่งทิศทาง

จราจรคู่

 

เส้นแบ่งทิศทาง

 

จราจรคู่

เส้นแบ่งทิศทาง

จราจร ห้ามแซงคู่

 

 

 

 

 

 

เส้นแบ่งช่อง

เดินรถปกติ

เส้นแบ่งช่อง

เดินรถเตือน

เส้นแบ่งช่อง

เดินรถห้ามแซง

เส้นขอบทาง

เส้นแบ่งภายในช่องเดินรถประจำทาง

เส้นแบ่งเดิน

รถประจำทาง

 

 

 

   

จุดเริ่มต้นช่อง

เดินรถประจำทาง

เส้นให้ทาง

เส้นทะแยง

สำหรับทางแยก

   
   
         

 

Piromya Siam Drive

บริการสอนสอนขับรถ สอนขับรถใกล้บ้าน ราคาถูก ออกถนนจริง รับส่งที่บ้าน

Bookmark and Share
อาจารย์กนก จิตสินธรภิรมย์ Mr.Kanok J.Pirom
41/77 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(T) 02-215-5235