เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ


ห้ามเข้า หยุดให้ทางให้รถสวนทางมาก่อน ห้ามเข้าห้ามแซง
      
ห้ามเลี้ยวขวา ห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามกลับรถทางขวาห้ามกลับรถทางซ้ายห้ามรถยนต์ห้ามรถจักรยานยนต์
      
 ห้ามรถยนต์สามล้อ ห้ามรถบรรทุก ห้ามรถจักรยาน ห้ามรถสามล้อ ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น ห้ามรถยนต์
ที่ใช้ในการเกษตร
      
ห้ามรถจักรยานยนต์และ รถยนต์ ห้ามรถจักรยาน
รถสามล้อ
รถจักรยานยนต์
ห้ามคนห้ามใช้เสียง ห้ามจอดรถห้ามหยุดรถ
      
หยุดตรวจจำกัดความเร็วห้ามรถหนักเกินกำหนด ห้ามรถกว้างเกินกำหนด ห้ามรถสูงเกินกำหนดให้เดินรถทางเดียว
ไปข้างหน้า
      
ให้ชิดซ้ายให้ชิดขวาทางเดินรถทางเดียว
ไปทางซ้าย
ทางเดินรถทางเดียว
ไปทางขวา
ให้เลี้ยวซ้าย ให้เลี้ยวขวา
     

 

ให้เลี้ยวซ้าย
หรือ เลี้ยวขวา
ให้ไปทางซ้าย
หรือ ทางขวา
วงเวียน ให้รถตรงไปสุดเขตบังคับ

ทางเดินรถทางเดียว
ไปทางซ้าย

 

 

 

 

 

 

ทางเดินรถทางเดียว

ไปทางขวา

ให้ชิดซ้าย

ให้ชิดขวา

ให้ไปทางซ้าย

หรือ ทางขวา

ให้เลี้ยวซ้าย

ให้เลี้ยวขวา

 

 

 

 

 

 

ให้เลี้ยวซ้าย

หรือ เลี้ยวขวา

ให้ตรงไป

หรือ เลี้ยวซ้าย

ให้ตรงไป

หรือ เลี้ยวขวา

วงเวียน

ช่องเดินรถประจำทาง

ช่องเดินรถมวลชน

 

 

 

   

ช่องเดินรถจักรยาน

เฉพาะคนเดิน

ความเร็วขั้นต่ำ

   
   
         

Piromya Siam Drive

บริการสอนสอนขับรถ สอนขับรถใกล้บ้าน ราคาถูก ออกถนนจริง รับส่งที่บ้าน

Bookmark and Share
อาจารย์กนก จิตสินธรภิรมย์ Mr.Kanok J.Pirom
41/77 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(T) 02-215-5235